4.03.2011

Aerial Views of Golden Gate Park--San Francisco, California


                           de Young Museum Garden             California Academy of Sciences  
 
   de Young Museum               Japanese Tea Garden               
 
                        Stow Lake                   San Francisco Botanical Garden